Ladda ner Cina's singel från den kommande CD'n "Laugh, Love & Live"

 

OK, I'm in love

(text and music:Cina Samuelson) 

 

44 100 kHz 16 bit wav (35 154 Kb)

 

mp3 192 kbit (4785 Kb)

Du får:

kopiera, distribuera, visa och framföra verket
på följande villkor:

Du måste ange upphovsmannen och/eller licensgivaren
Du får inte använda verket för kommersiella ändamål.
Du får inte förändra, bearbeta eller bygga vidare på verket.

ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLES UPHOVSMANNEN TILL DETTA INSPELADE VERK

 

© 2004-2006 All rights reserved

Back